Категории

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА "КНИГОЛЮБИЕ"

  

1. Общи разпоредби

 

Ползването на услугите на онлайн книжарница "Книголюбие" с уебсайт www.knigolubie.com е достъпно за регистрирани потребители и нерегистрирани (гости). Потребителите доброволно предоставят своите лични данни, необходими, за да потвърдим и изпълним поръчките. Приемайки настоящите условия, всички потребители изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за осъществяване на доставка и други уточнения по поръчките. С използване на услугите на уебсайта, Вие заявявате, че приемате Общите условия и се съгласявате с тях за цялото време на ползване на онлайн книжарницата. 

Книжарницата има правото по всяко време едностранно без предварително известие да променя съдържанието на Общите условия, като актуална тяхна версия можете да намерите винаги на адрес: http://knigolubie.com/index.php?id_cms=3&controller=cms. Всеки един потребител е обвързан от настоящите Общи условия за цялото време на ползване на онлайн магазина.

  

2. Условия за регистрация

 

При регистрация в уебсайта, потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни в регистрационната форма, както и да ги актуализира в случай на промяна. 

 

3. Цени

Онлайн книжарница "Книголюбие" има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е посочена в направената поръчка или допълнително уточнената цена с нас в случай на отстъпка или други уточнения. При допуснати технически грешки, неточности или в случаи на преценка за необходимост от актуализация на цените, книжарницата има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин.

 

4. Поръчка и доставка

 

При направена поръчка ние ще се свържем с Вас по телефон или имейл за потвърждение за наличност или други уточнения по поръчката. Не се изпращат пратки в случай, че няма обратна връзка с Вас. Ако не се установи обратна връзка до 3 дни, поръчката се отменя без предизвестие и книгите се освобождават за продажба, актуализиране на цени или сваляне от продажба.

 

Онлайн книжарница "Книголюбие" запазва правото си да сваля книги от продажба, дори да са заявени в поръчка, и не дължи обезщетение по никакъв начин; поръчката се отменя.

 

Доставката се извършва по избрания от потребителя начин. В случаите, когато доставката излиза с цена по-висока от посочената в сайта, ще се уточнява допълнително за потвърждение от клиента. При редки, ценни книги оскъпяването на доставката заради теглото и/или по-висок наложен платеж се поема от клиента. Онлайн книжарница "Книголюбие" си запазва правото да удължава посочените срокове без предварително уведомление, както и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение. 

Условията и цените за доставка, отстъпки важат само за територията на Република България. При наличие на условие за нарастване на цената на доставката, сумата не се изчислява автоматично от уебсайта, а се уточнява допълнително. 

 

5. Плащане

 

Плащането се извършва с наложен платеж при получаване на пратката от куриера или в съответния офис на доставчика. Книгите идват при Вас с преглед преди плащане. Цените са в български лева.

 

6. Право на отказ

 

След преглед, потребителят има право да откаже доставената стока когато:

- Доставената стока явно не съответства на поръчаната и това може да се установи чрез обикновения й преглед

- Цената, която следва да се заплати, не съответства на дължимата цена

 

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката си в срок от 3 дни, считано от деня на получаването на стоката. В този случай клиентът трябва да върне стоката в същото състояние, в което е била при получаването й. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в 30 дневен законоустановен ред.

 

7. Други условия

 

Онлайн книжарница "Книголюбие" не носи отговорност за непредоставяне на достъп до онлайн магазина, както и за необработването, ненавременното обработване, отменянето и неизпълнението на поръчките при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата, както и когато други обстоятелства извън споменатите го налагат. 

Онлайн книжарница "Книголюбие" не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в следствие употребата на уебсайта.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

II. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Екипът на онлайн книжарница "Книголюбие" цени важността на поверителността на Вашата лична информация. С настоящото Ви информираме за аспектите по обработката на личните данни, които ни предоставяте чрез използването на нашия уебсайт, какви права имате и как законодателството защитава тези права.

Ние няма да предоставяме личните Ви данни на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и за други цели извън описаните в точка 4, освен когато това е необходимо в изпълнение на законодателството на Република България.

Политика за поверителност

Съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, влизащ в сила от 25.05.2018г.

 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ

2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

7. СИГУРНОСТ 

8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ДАННИ

 

Наименование: Хатория ЕООД

ЕИК: 207419202

Седалище и адрес на управление: гр. София

Имейл: knigolubie@gmail.com

 

С настоящото целим да Ви дадем информация как онлайн книжарница "Книголюбие" събира и обработва Вашите лични данни при ползване на уебсайта и при закупуване на книга.

 

Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на действащите Общи условия за ползване и/или регистрация в уебсайта и закупуване на книга, между нас и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални. Молим Ви да ни уведомявате, ако настъпят промени във Вашите данни.

 

2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

 

Лични данни/лична информация означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице може да бъде идентифицирано, но не включва анонимизирани данни.

 

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и трансферираме различни видове лични данни, които сме обединили в следните категории:

- Данни за Вашата самоличност: като например собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, дата на раждане и пол

- Контактна информация: като например адрес за доставка, имейл адрес и телефонни номера

- Данни за покупката: като например информация за плащания, както и за продуктите и услугите, които сте закупили от нас

- Технически данни: като например IP адрес, данни за вход във Вашия потребителски профил, вид и версия на Вашия браузър, настройка за часова зона и местоположение, приставки на браузъра, операционна система

- Данни за Вашия профил: като например потребителски профил и парола, поръчки направени от Вас

- Данни за потреблението: като например информация за това как използвате нашия уебсайт, продуктите и услугите ни

Ние не събираме и не обработваме лични данни, които разкриват расов или етнически произход, разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация

 

Цели, за които се събират данните:

- Регистрация на потребителя

- Изпълнение на регистрирана поръчка в уебсайта във връзка с изпълняване на доставка

- Влизане във връзка с потребителя и изпращане на информация към него относно постъпили запитвания за книги или поръчки, при нужда от помощ и др.

- Упражняване право на потребителя за отказ от поръчана книга или извършване на рекламация

- Подобряване на сигурността, поддръжка на системната администрация, подобряване качеството на сайта, статистически цели

- Счетоводни цели

 

 

3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

- Директна комуникация: Вие може да ни предоставите Ваша лична и контактна информация, попълвайки форми на този уебсайт, или кореспондирайки с нас по телефон, имейл или друг начин. Това включва лични данни, които Вие предоставяте, когато:

  • Правите поръчка в нашия уебсайт
  • Създавате потребителски профил в нашия уебсайт

- Автоматизирани технологии: докато използвате уебсайта ни, ние можем да събираме технически данни за Вашето оборудване или поведение по автоматизиран начин. Ние събираме тези данни, използвайки различни технологии, включително “интернет бисквитки”.

- Трети лица или обществено достъпни източници: възможно е да получим Ваши данни чрез различни трети лица и обществено достъпни източници, включително тези изброени по-долу:

  • Доставчици на аналитични услуги като Google Analytics
  • Рекламни мрежи като Google Adsense
  • Публично достъпни източници, които осигуряват достъп до Ваши данни (включително контактна информация) като Търговския Регистър
  • На нашия уебсайт има възможност за споделяне на заглавия на книги, които ние сме обявили в продажба, чрез Facebook, Google+ и други

 

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от закона. Използваме Вашите данни в следните случаи:

- Създаване на акаунт и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

- За да изпълним доставката чрез куриерска фирма или да отговорим на Ваши запитвания по телефон или на имейл за заглавия на книги, които Ви интересуват или друга административна информация

- Когато това е необходимо за защита на нашите легитимни интереси (или тези на трето лице) и Вашите интереси и основни права и свободи нямат преимущество над тези интереси

- За да спазим правно или регулаторно задължение

- За персонализиране на начина, по който Вие ползвате нашият уебсайт

- За предоставяне на възможност да изпращате съобщения на приятел, чрез нашият уебсайт – Изпрати на приятел

- Защита на информационната сигурност

- За подобряване услугите и работата на нашият уебсайт като цяло

 

АКО не ни предоставите Вашите лични данни по силата на Договора с Вас или законово основание е възможно да не сме в състояние да изпълним договора, който вече сме сключили с Вас или който е в процес на сключване. В този случай е възможно да се наложи да преустановим доставката, за което ще Ви уведомим допълнително.

 

ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ОТ НАС

Ние няма да Ви безпокоим с промоционални и маркетингови оферти от наша страна. По изключение, можем да изпратим предложения за книги на определена тематика, след Ваше запитване или по Ваше настояване.

 

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Вашите данни, като: име, телефон, адрес или удобен офис на куриер, могат да бъдат използвани и споделени с куриерската фирма, която извършва доставката.

 

ОТПИСВАНЕ

По всяко време можете да изискате от наша страна да променим или изтрием Вашите данни, които сте въвели в нашият уебсайт. Това са: име, презиме, фамилия, адрес, удобен офис на куриерската фирма за доставка, телефон и имейл адрес.

 

ИНТЕРНЕТ БИСКВИТКИ

Този сайт използва бисквитки - cookies. Вие можете да промените настройките на Вашия браузър, така че да отказва всички или някои интернет бисквитки, или пък да Ви уведомява всеки път, когато уебсайтовете, които посещавате, използват бисквитки. Възможно е определени секции от нашия уебсайт да станат недостъпни за Вас или да не функционират правилно, ако откажете достъпа на бисквитките, които ние използваме.

 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия уебсайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Бисквитките са също така файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.

 

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

 

Какви бисквитки използваме?

Задължителни бисквитки (Еssential cookies):

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Използваме ги например:

- За да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия уебсайт, така че да можем да предоставим нашите услуги

- За да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашия уебсайт. Използваме тези бисквитки например:

- За да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили - например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги.

 

Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уебсайт, включително без ограничение потребителите на уебсайта, са обект на техни собствени политики за поверителност.

 

Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

 

Изтриване на бисквитки

По правило приложенията, използвани за сърфиране в уебсайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на уеб браузъра.

 

Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности и удобство за работа на уебсайта.

 

ПРОМЯНА НА ЦЕЛИТЕ

Ние ще използваме Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, освен когато направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и за друга цел и тази цел е съвместима с първоначалната цел.

Ако трябва да използваме личните Ви данни за цел, несъвместима с първоначалната, това ще се основава на законова база, която ни позволява да ги използваме и за тази цел.

 

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 

Възможно е да споделим Вашите данни с категориите трети лица, описани по-долу, за целите, описани в точка 4:

- Куриерски фирми извършващи доставката

- Доставчици на услуги: като например ИТ и системна поддържка

- Професионални съветници: като например счетоводители

- Национална агенция за приходите, регулатори и други институции, установени в Република България, които изискват от нас да им предоставяме определена информация

 

6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

 

Ние не извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП). 

 

7. СИГУРНОСТ

 

С цел гарантиране сигурност и безопасност при ползване на уебсайта, връзката между Вас и уебсайта www.knigolubie.com е криптирана с HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) и SSL сертификат.

 

8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

 

Ние съхраняваме Вашите данни за срок не по-дълъг от съществуването на акаунта Ви в уебсайта.

Също така, ние съхраняваме личните данни, които е необходимо да пазим по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия акаунт в онлайн магазина или до приключване на поръчката.

 

9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

 

Законодателството по защита на данните Ви дава определени права, включително:

Право на достъп до Личните Ви данни.

Право да поискате корекция на личните Ви данни.

Право да поискате изтриване на личните Ви данни.

Право да възразите срещу обработката на данните Ви.

Право да поискате ограничаване на обработката на данните Ви.

Право да пренесете данните си до трето лице.

Право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви.

 

Ако желаете да упражните някое от правата, изброени по-горе, имате възражения или оплакване моля, свържете се с нас. Ще Ви отговорим възможно най-скоро.

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Съобразно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на онлайн книжарницата, както и на поправка на тези лични данни.

 

Приемайки настоящите условия потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, или използват уебсайта без регистрация (като гост), изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от онлайн книжарница "Книголюбие" по електронен път за извършване на доставка и при необходимост от помощ на наш служител.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.knigolubie.com, след като извърши процеса на регистрация.

 

Онлайн книжарница "Книголюбие" не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на настоящите разпоредби.