Категории

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА АНТИКВАРНА КНИЖАРНИЦА "КНИГОЛЮБИЕ"
 
 
Общи разпоредби
 
Ползването на услугите в сайта е достъпно за регистрирани потребители и нерегистрирани (гости). Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация на www.knigolubie.com. Те имат право по всяко време да правят промени в личните си данни, както и да изискат техният потребителски профил да бъде закрит. Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от www.knigolubie.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от администратор на антикварна книжарница "Книголюбие".

Ние гарантираме, че няма да предоставяме личните данни на потребителите на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен когато това е необходимо в изпълнение на законодателството на Република България.

Книжарницата има правото по всяко време едностранно без предварително известие да променя съдържанието на общите условия, като актуална тяхна версия можете да намерите винаги на адрес http://knigolubie.com/index.php?id_cms=3&controller=cms. Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на онлайн магазина.
 
Условия за регистрация
 
Потребителят се задължава да предостави пълни и верни данни в регистрационната форма, както и да ги актуализира в случай на промяна. В случай че потребителят предостави неверни данни или не актуализира своевременно настъпилите промени, knigolubie.com има право без предизвестие да прекрати достъпа до профила на потребителя.

Цени

Антикварна книжарница "Книголюбие" има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на извършване на поръчката. При допуснати технически грешки, неточности или в случаи на актуализация на цените, книжарницата има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя.

Поръчка и Доставка

При направена поръчка служителите на книжарницата се свързват с клиента по телефон или e-mail за потвърждение за наличност или други уточнения по поръчката. Не се изпращат пратки в случай, че няма обратна връзка с клиента. Ако не се установи обратна връзка до 3 дни, поръчката се отменя и книгите се освобождават за продажба, актуализиране на цени или сваляне от продажба.

Антикварна книжарница "Книголюбие" запазва правото си да сваля книги от продажба, дори да са заявени в поръчка, и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя; поръчката се отменя.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от потребителя начин. Антикварна книжарница "Книголюбие" запазва правото да удължава посочените срокове без да информира предварително потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на потребителя.

Условията и цените за доставка, важат само за територията на Република България. В случай на доставка в чужбина условията и цените ще се уговарят допълнително с клиента. При наличие на условие за нарастване на цената на доставката, сумата не се изчислява автоматично от уебсайта, а се уточнява допълнително. 

Плащане

Плащането се извършва в брой от клиента с наложен платеж при получаване на пратката от куриера или в съответния офис на доставчика. Книгите идват при Вас с преглед преди плащане. Цените са в български лева.

 

Право на отказ

Клиентът има право да откаже заявената стока, когато:

- доставената стока явно не съответства на поръчаната и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- цената, която следва да се заплати, не съответства на дължимата цена.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът може да заяви доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже в срок от 3 дни, считано от деня на получаването на стоката. В този случай клиентът трябва да върне стоката в същото състояние и запазена оригинална опаковка с ненарушена цялост. Транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. След получаване на върната стока и прегледа й, стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в 30 дневен законоустановен ред.

Други условия

Антикварна книжарница "Книголюбие" не носи отговорност за непредоставяне на достъп до онлайн магазина, както и за необработването, ненавременното обработване, отменянето и неизпълнението на поръчките при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и др. Книжарницата запазва правото си да отменя изпълнението на поръчки и когато обстоятелства извън споменатите го налагат.

Антикварна книжарница "Книголюбие" не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в следствие употребата на сайта.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Екипът на антикварна книжарница "Книголюбие" цени важността на поверителността на Вашата лична информация. Тази политика ще Ви информира за това как ние се грижим за личните данни, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт, какви права имате и как законодателството защитава тези права.

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

Тази политика по защита на данните цели да Ви даде информация как антикварна книжарница "Книголюбие" събира и обработва Вашите лични данни при ползване на уебсайта и при закупуване на книга.

Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на Условията за ползване и регистрация в уебсайта и закупуване на книга, между нас и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални. Молим Ви да ни уведомявате, ако настъпят промени във Вашите данни.

 

АДМИНИСТРАТОР

ЕТ Емил Тодоров е администратор на лични данни и е отговорен за Вашите лични данни.

ЗА НАС:

Търговец: ЕТ Емил Тодоров

ЕИК: 831346474

Адрес на регистрация: София, България

Адрес на дейността: София, България

И-мейл: knigolubie@gmail.com 

2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Лични данни/лична информация означава всяка информация за физическо лице, чрез което това лице може да бъде идентифицирано, но не включва анонимизирани данни.

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и трансферираме различни видове лични данни, които сме обединили в следните категории:

 • Данни за Вашата самоличност: като например собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор, дата на раждане и пол.
 • Контактна информация: като например адрес за доставка, email адрес и телефонни номера.
 • Финансова информация: като например номер на банкова сметка.
 • Данни за покупката: като например информация за плащания, както и за продуктите и услугите, които сте закупили от нас.
 • Технически данни: като например IP адрес, данни за вход във Вашия потребителски профил, вид и версия на Вашия браузър, настройка за часова зона и местоположение, приставки на браузъра, операционна система.
 • Данни за Вашия профил: като например потребителски профил и парола, поръчки направени от Вас.
 • Данни за потреблението: като например информация за това как използвате нашия уебсайт, продуктите и услугите ни.

3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 • Директна комуникация: Вие може да ни предоставите Ваша Лична, Контактна и Финансова Информация, попълвайки форми на този уебсайт, или кореспондирайки с нас по телефон, email или друг начин. Това включва лични данни, които Вие предоставяте, когато:
  • Поръчвате стока или заявявате услуга;
  • Създавате потребителски профил на нашия уебсайт;
 • Автоматизирани технологии: Докато използвате уебсайта ни, ние можем да събираме Технически Данни за Вашето оборудване или поведение по автоматизиран начин. Ние събираме тези данни, използвайки различни технологии, включително “интернет бисквитки”.
 • Трети лица или обществено достъпни източници: възможно е да получим Ваши данни чрез различни трети лица и обществено достъпни източници, включително тези изброени по-долу:
  • Доставчици на аналитични услуги като Google Analytics.
  • Рекламни мрежи като Google Adsense.
  • Публично достъпни източници, които осигуряват достъп до Ваши данни (включително контактна информация) като Търговския Регистър.
  • На нашият сайт има възможност за споделяне на заглавия на книги, които ние сме обявили в продажба, чрез Facebook, Google+ и други.

4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от закона. Използваме Вашите данни в следните ситуации:

- За да изпълним доставката на книги чрез куриерска фирма или да отговорим на ваши запитвания по телефон или на и-мейл за заглавия на книги, които Ви интересуват или друга административна информация.

- Когато това е необходимо за защита на нашите легитимни интереси (или тези на трето лице) и Вашите интереси и основни права и свободи нямат преимущество над тези интереси.

- За да спазим правно или регулаторно задължение.

- За персонализиране на начина, по който вие ползвате нашият сайт.

- За предоставяне на възможност да изпращате съобщения на приятел, чрез нашият сайт – Изпрати на приятел.

- За подобряване услугите и работата на нашият сайт като цяло.

ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ОТ НАС

Ние няма да ви безпокоим с промоционални и маркетингови оферти от наша страна. По изключение, можем да ви изпратим предложения за книги на определена тематика, след Ваше запитване или по Ваше настояване.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Вашите данни, като: име, телефон, адрес или удобен офис на еконт, могат да бъдат използвани и споделени с куриерската фирма, която извършва доставката на поръчаните от Вас книги.

ОТПИСВАНЕ

По всяко време можете да изискате от наша страна да променим или изтрием вашите данни, които сте въвели в нашият сайт. Това са: Име, презиме, фамилия, адрес, удобен офис на куриерската фирма за доставка, телефон и и-мейл адрес.

ИНТЕРНЕТ БИСКВИТКИ

Този сайт използва Бисквитки - (cookies). Вие можете да промените настройките на Вашия браузър, така че да отказва всички или някои интернет бисквитки, или пък да Ви уведомява всеки път, когато уебсайтовете, които посещавате, използват бисквитки. Възможно е определени секции от нашия уебсайт да станат недостъпни за Вас или да не функционират правилно, ако откажете достъпа на бисквитките, които ние използваме.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство Бисквитките са също така файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.

 

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уеб сайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уеб сайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

 

Какви бисквитки използваме?

Задължителни бисквитки (essential cookies).

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции.

Използваме тези бисквитки например:

-за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия Сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;-за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашия уебсайт. Използваме тези бисквитки например:

-за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги

Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уебсайт, включително без ограничение потребителите на уебсайта, са обект на техни собствени политики за поверителност.

 

Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

 

Изтриване на бисквитки

По правило приложенията, използвани за сърфиране в уеб сайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на апликацията уеб браузъра.

Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности и удобство за работа на уеб сайта.

 

ПРОМЯНА НА ЦЕЛИТЕ

Ние ще използваме Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, освен когато направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и за друга цел и тази цел е съвместима с първоначалната цел.

Ако трябва да използваме личните Ви данни за цел, несъвместима с първоначалната, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви обясним каква е законовата база, която ни позволява да ги използваме и за тази цел.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Възможно да споделим Вашите данни с категориите трети лица, описани по-долу, за целите, описани в Част 4 на тази политика:

- Доставчици на услуги: като например ИТ и системна поддържка;

- Професионални съветници: като например счетоводители.

- Национална Агенция за Приходите, регулатори и други институции, установени в Република България, които изискват от нас да им предоставяме определена информация.

С цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори - например куриерски фирми за доставка.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на Вашите лични данни и да ги обработват в съответствие със законодателството. Ние не позволяваме на трети лица, - доставчици на услуги - да използват Вашите данни за техните собствени цели, а само за конкретни цели и съгласно нашите изисквания.

6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ
Ние не извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП).
7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайната загуба, употреба, неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите данни. Също така ние сме ограничили достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп, за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само съгласно нашите инструкции. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

Ние сме въвели процедури за справяне с нарушения на сигурността на данните и ще Ви уведомим, както и компетентния регулатор, за всяко нарушение, спрямо което имаме законово задължение да направим това уведомление.

С цел гарантиране сигурност и безопасност при ползване на сайта, връзката между Вас и уебсайта knigolubie.com е криптирана HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) и SSL сертификат.

8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

За колко дълго ще съхраняваме Вашите данни?

Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни ноебходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения.

За да опредeлим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от вреди в случай на неоторозирана употреба или предоставяне, целите на обработката и това дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания за съхранение на данните.

По закон сме длъжни да съхраняваме някои основни данни за клиентите си (като например имена, информация за контакт, финансова информация и информация за извършени транзакции) за период от десет години.

9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

Законодателството по защита на данните Ви дава определени права, включително:

Право на достъп до Личните Ви данни

Право да поискате корекция на личните Ви данни

Право да поискате изтриване на личните Ви данни

Право да възразите срещу обработката на данните Ви

Право да поискате ограничаване на обработката на данните Ви

Право да пренесете данните си до трето лице

 

Право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви

Ако желаете да упражните някое от правата, изброени по-горе, имате възражения или оплакване МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС. Ще ви отговорим възможно най-скоро.

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД).

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на книжарницата, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, или са регистрирали потребителско име без парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от антикварна книжарница "Книголюбие" по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ на наш служител.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на knigolubie.com, след като извърши процеса на регистрация.

Антикварна книжарница "Книголюбие" не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.